appnybjtp

Robot me shumë funksione

Robot me shumë funksione

Aplikacion:Shumëfunksionale (funksione të shumta të një krahu robotik)
NEWKer mund të sigurojë krahë robotikë shumëfunksionalë, domethënë duke aplikuar funksione të shumta në një.Siç tregohet në video, rasti i klientit përdor të njëjtin krah robotik për prerje, trajtim dhe saldim.